Statuten en Huishoudelijk Reglement

laatste versie vastgesteld op ALV 2022

In 2021 zijn de statuten gewijzigd en aangepast aan de uitbreiding, onze nieuwe naam en WBTR. Op 20 oktober 2021 zijn deze goedgekeurd door de ALV 2021. Hieronder de link naar dit document
Statuten VO-DLG   

De definitieve statuten die bij de oprichting van de vereniging op 16 januari 2006 bij de notaris zijn gepasseerd kun je hier downloaden.

Wanneer je de statuten doorneemt kan het zijn dat je de termen Algemene Vergadering en Algemene Ledenvergadering wat verwarrend vindt; vandaar onderstaand een toelichting.
De Algemene Vergadering is een orgaan, nl. de verzameling van alle leden en dit orgaan neemt de beslissingen. De Algemene Ledenvergadering is slechts een bijeenkomst van het orgaan AV en kan als zodanig dus geen beslissingen nemen.

De AV neemt een beslissing in de ALV, dus in de bijeenkomst. Theoretisch betekent dit dat een beslissing genomen in de ALV (bijeenkomst) een beslissing is van de AV (dus van alle leden ongeacht het aantal aanwezige leden in die bijeenkomst).

Het definitieve Huishoudelijk Reglement dat tijdens de ALV van 26 april 2006 te Breukelen is goedgekeurd kun je hier downloaden. Dit is inmiddels aangepast aan het vernieuwde VO-DLG en kun je hier downloaden.