Opgericht in 2006

Lezenswaardig zijn de notulen van de oprichtingsvergadering.

Notulen ALV oprichting 2006