Veelgestelde vragen

Meld je oude adres af door onderaan de laatste emailing die je gehad hebt, je af te melden (zie de link onderaan die mail AFMELDEN)

Op de website blijf je nog even je oude emailadres gebruiken. De administratie moet eerst nog bijgewerkt worden en daar krijg je dan apart bericht van. 

Mocht je lid willen worden van onze vereniging dan kun je je aanmelden via het digitale inschrijfformulier.

Zie voor de volledige formulering de Statuten Artikel 4 lid 2.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 17,50, te voldoen via een machtiging voor automatische incasso. Die automatische incasso is een voorwaarde om de kosten zo laag mogelijk te houden, daarom vragen wij uw begrip en medewerking hiervoor.

Om als lid van de vereniging een wijziging in uw adresgegevens of e-mailadres door te geven, kunt u gebruik maken van contact formulier. Ook wijzigingen in uw bankgegevens dienen via mail te worden doorgegeven. 

De jaarlijkse contributie bedraagt 19 euro, te voldoen via een machtiging voor automatische incasso. Die automatische incasso is een voorwaarde om de kosten zo laag mogelijk te houden, daarom vragen wij uw begrip en medewerking hiervoor.

Uitkering bij overlijden van een pensioengerechtigde
De regeling geldt alleen voor de gepensioneerden van Delta Lloyd die een partner hebben.

‘Onder partner wordt verstaan degene met wie je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Ook als je samenwoont kan je partner recht hebben op de overlijdensuitkering. Je moet dan wel een notariële samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten en minimaal zes maanden aantoonbaar op hetzelfde adres wonen. Een broer of zus wordt voor de overlijdensuitkering niet als partner gezien.’

Partners van oud-DL medewerkers/medewerksters ontvangen bij het overlijden van hun partner alleen een Overlijdensuitkering als hun partner vóór 1/1/2003 vanuit een actief dienstverband met pensioen gegaan is of een VUT-uitkering ontving. Voor degenen die na 1/1/2003 met pensioen of met de VUT gingen, geldt de regeling niet meer. Het Pensioenfonds geeft het door aan HRM als iemand recht heeft op een overlijdensuitkering en berekent het bedrag ook. Ellen zorgt via HRM voor de betaling, nadat ze de partner via een brief gevraagd heeft op welk rekeningnummer hij/zij het bedrag wil ontvangen.

De extra uitkering bedraagt twee maanduitkeringen van het ouderdomspensioen plus een toeslag van 10% van de franchise (de oude franchise zoals die gold in de regeling voor 1999 verhoogd met de loonronden die sindsdien hebben plaatsgevonden) vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van het aantal dienstjaren die de deelnemer bij Delta Lloyd had.

Uitsluiting: men kan geen rechten ontlenen aan deze tekst.

aangepast op 4 april 2017

Good Old Delta Lloyd is een netwerkplatform voor oud-medewerkers van Delta Lloyd Groep, ongeacht of ze lid zijn van VO-DLG. Het platform bestaat uit 

- een Facebook Group (1700 leden)

- een LinkedIn Group (730 leden)

- een website en blog

Geschiedenis

De Facebook groep is in 2018 op initiatief van Edwin van der Rol gestart kort na de overname van Delta Lloyd van NN Group, nadat er aangekondigd werd dat het merk 'Delta Lloyd' ophield te bestaan. 

In 2020 heeft Marcia Ives, co-admin van de Facebook group, de LinkedIn groep en de website onder dezelfde naam gelanceerd. Reden hiervoor was om zo veel oud-medewerkers opnieuw bijeen te brengen (niet iedereen zit op Facebook) en hen op de hoogte te brengen van zakelijke nieuws uit het voormalige 'Delta Lloyd netwerk', zoals o.a. de uitbreiding van de Vereniging van Delta Lloyd Gepensioneerden naar 'slapers', vacatures in de financiële dienstverlening, interviews met oude collega's gepubliceerd in de media en benoemingen. Ook wordt er aandacht aan werkgelegenheid geschonken daar de pandemie en reorganisaties voor banenverlies heeft verzorgd. 

Toegang tot de kanalen op social media is beperkt tot de voormalige werknemers van de organisatie. Echter mag iedereen die een band met Delta Lloyd Group heeft mag zich abonneren op nieuwsberichten per email.  

Handige links:
Facebook groep
LinkedIn groep
Website
Contact en abonneren
Email
Agenda