Bestuur en commissies

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een 2-tal bestuursleden met de aandachtsgebieden Public Affairs/Redactiecommissie en Ledenservice.  

De commissies van de vereniging zijn opgericht voor specifieke taakgebieden en werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Bestuur

Rob Volman (voorzitter)
Kees Scheltes (secretaris)
Marc de Graaff (penningmeester)
Annette Kimman (lid, cie. Ledenservice)
Jan Jaap Schuitert (lid, Public Affairs/Redactiecommissie)

VO-DLG

Secretariaat
Kees Scheltes
Telefoon: 06-51624005
E-mail: secretaris@vo-dlg.nl

Ledenadministratie

Marc de Graaff
info@vo-dlg.nl
06-81611474

Redactiecommissie

Inge van den Eshof
Jan Rotmans
Ruud Bokma
Jan Jaap Schuitert (bestuur)

redactie@vo-dlg.nl

Commissie Ledenservice

Ria de Heus
Petra Smit-Houtkoop
Annette Kimman (bestuur)

 

NB: meerdere vacatures!

Commissie Pensioenen

Kerngroep           Overige leden
Arie Kool (vz)        Han Baaij
Wouter de Boer    Ria van Gaalen
Marjo Smeets       Freek Roozeboom
                                 Tom Roos

Verantwoordingsorgaan

Eric Nijssen (gepensioneerden)
Pierre Hangx (gepensioneerden)

Dave Bril (slapers)
Kees van Straaten (slapers)

Onze afgevaardigden in het
Delta Lloyd Pensioenfonds:

Bestuur

Henk Raue
Rene Tuitert