Bestuur en commissies

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een 2-tal bestuursleden met de aandachtsgebieden Public Affairs/Redactiecommissie en Ledenservice.  

De commissies van de vereniging zijn opgericht voor specifieke taakgebieden en werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Bestuur

Rob Volman (voorzitter)
Kees Scheltes (secretaris)
Marc de Graaff (penningmeester)
Annette Kimman (lid, cie. Ledenservice)
Jan Jaap Schuitert (lid, Public Affairs/Redactiecommissie)

VO-DLG

Secretariaat
Kees Scheltes
Telefoon: 035- 6948710
E-mail: secretaris@vo-dlg.nl

Ledenadministratie

Marc Vos
info@vo-dlg.nl
06-46374374

Redactiecommissie

Inge van den Eshof
Jan Rotmans
Ruud Bokma
Marianne Salentijn
Jan Jaap Schuitert (bestuur)

redactie@vo-dlg.nl

Commissie Ledenservice

Ria de Heus
Annette Kimman (bestuur)

 

NB: meerdere vacatures!

Commissie Pensioenen

Arie Kool (vz)
Simon van Vuure
Freek Roozeboom
Han Baaij
Ria van Gaalen
Wouter de Boer

Verantwoordingsorgaan

Benno Bijlsma (gepensioneerden)
Vacature (gepensioneerden)

Dave Bril (slapers)
Vacature (slapers)

Onze afgevaardigden in het
Delta Lloyd Pensioenfonds:

Bestuur

Henk Raue
Rene Tuitert