Organisatie

VO-DLG is een vereniging van oud-medewerkers van Delta Lloyd Groep die gepensioneerd dan wel ‘slaper’ zijn van het DL Pensioenfonds. Slapers zijn ex-medewerkers die pakweg 5, 10, 20 of 30 jaar geleden 1 of meerdere jaren bij Delta Lloyd gewerkt hebben en via het DL Pensioenfonds  pensioen hebben opgebouwd.
De leden hebben naast informatie over hun pensioenbelangen en informatiebehoefte in bredere zin nog steeds binding met de naam Delta Lloyd en behoefte aan onderling contact.

De vereniging werd onder de naam Vereniging van Gepensioneerden Delta Lloyd opgericht in 2006 en was toen uitsluitend toegankelijk voor gepensioneerden. In 2021 is de vereniging uitgebreid met toegang voor de 'slapers'. De naam werd gewijzigd in Vereniging van Oud-medewerkers van Delta Lloyd Groep. 

Onze doelstellingen in hoofdlijnen:

  • het behartigen in de meest ruime zin van de gemeenschappelijke belangen van de leden in het bijzonder met betrekking tot de huidige en toekomstige aanspraken op pensioen, maar ook het verstrekken van informatie op sociaal en maatschappelijk terrein;
  • zorgen voor afstemming en een goede communicatie tussen Delta Lloyd (nu NN)  en onze leden in het algemeen;
  • het bevorderen en in stand houden van de (onderlinge) band.

Na het dienstverband bij Delta Lloyd Groep (Delta Lloyd, Noord Braband, OHRA en ABN-AMRO Verzekeringen) kan men het tijdens de door VO-DLG georganiseerde reünies nog eens hebben over de tijd dat men bij dezelfde werkgever, en mogelijk in engere zin bij hetzelfde onderdeel heeft gewerkt. De belangrijkste gemeenschappelijke deler is het pensioen bij DL Pensioenfonds, hetzij als gepensioneerde dan wel als ‘slaper’. Ook de zorg-en schadeverzekeringen, die respectievelijk bij Nationale Nederlanden en OHRA met korting gesloten kunnen worden, zijn van belang. Mede sommige kortingen op vakantiereizen.