Enquete resultaten

Enquete resultaat

Eerste resultaat enquête 2023

 1. Inleiding
  In dit overzicht staat een eerste uitslag van de enquête. Met deze informatie kan een analyse worden uitgevoerd.
  De analyse is nodig omdat tussen antwoorden van de verschillende enquêtevragen verbanden en tegenstrijdigheden kunnen worden vastgesteld waardoor het resultaat anders kan worden.
  Dit resultaat is een indruk hoe leden over bepaalde onderwerpen denken.

 2. Ontvangen en verzonden enquêtes
  Het ledenbestand bestond op moment van verzending van de enquête uit 1374 leden.
  Besloten was om de enquête digitaal te verzenden en digitaal te laten invullen.
  Van de 1374 leden hebben 126 leden geen email en hebben de enquête niet ontvangen.
  De overige 1248 leden (=91%) waren uitgenodigd om de enquête in te vullen.
  Op de sluitingsdatum waren 641 enquêtes ontvangen wat 51,4% van het aantal verzonden enquêtes
  Dat is een prima score. Omdat meer dan de helft van de enquêtes is ingevuld mag aangenomen worden dat alle verschillende soorten antwoorden en combinaties van antwoorden de revue zijn gepasseerd. Met andere woorden een hoger percentage terugontvangen enquêtes zal geen invloed hebben gehad op het resultaat zoals hier nu gepresenteerd.

 3. Werkzaam bij
  De vereniging bestaat voor 82% uit gepensioneerden.
  Daarnaast heeft de vereniging 17% nog werkzame leden waarvan 4% bij NN
 1. Nieuwsbrief
  86% van de leden leest de nieuwsbrief direct na ontvangst
  1% leest de nieuwsbrief nooit en 12% soms

 2. Oordeel website
  73% vindt de website gebruikersvriendelijk en 4% niet
  20% heeft geen mening

 3. Bezoek ALV
  Slechts 12% van de leden bezoekt de ALV altijd, 29% soms en 59% nooit

 4. Reisvoorkeur
  19% reist altijd via het OV,
  73% altijd met de auto inclusief medereizigers.

 5. Tijdstip van reizen
  59% van de leden reist het liefst overdag (16% OV reizigers, 43% autoreizigers)
  25% maakt het niet uit overdag dan wel ’s avonds
  7% van de leden kunnen alleen ‘s avonds en 9% heeft geen antwoord ingevuld

 6. Reünie
  38% gaat de reünie bezoeken, 39% misschien en 21% nooit

 7. Activiteiten
  67% van de leden vinden activiteiten belangrijk, 56% zijn ook voorstander van regio activiteiten. 29% van de leden vinden activiteiten niet belangrijk
  63% van de leden is geen voorstander van een eigen bijdrage

  Op de vraag zijn er leden die willen helpen bij het organiseren van een activiteit heeft 6% JA ingevuld en 59% Nee. 31% kijkt het nog even aan met het antwoord

  Wil je zelf iets organiseren geeft 1% JA als antwoord, 79% NEE en 16% Misschien
  Zelf iets organiseren, bijvoorbeeld iets unieks in je eigen regio, kan natuurlijk een mooie uitdaging zijn.

 8. Online lezingen
  39% van de leden is voorstander van online lezingen e.d..
  57% is niet geïnteresseerd

 9. Deelname aan NN-activiteiten
  Slechts 14% heeft aangegeven mee te willen doen met de NN-activiteiten, 35% weet het nog niet en heeft Misschien Een meerderheid van 47% gaat NIET meedoen

 10. Podcast
  Hier zijn de leden duidelijk over. 21% zijn Podcastluisteraars, 76% beluisteren nooit Podcasts en 2 % hebben het antwoord leeg gelaten